Bijzondere bijstand >18

Inleiding

Indien uw inkomsten te laag zijn om het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging te bekostigen, kunt u contact opnemen met het sociaal team. Samen kunt u bekijken of bijzondere bijstand om optie is om het lidmaatschap te bekostigen.

 

Sociaal team