KISS Sport

Inleiding

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

KISS is hét informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven.

Sportbonden kunnen deze informatie bekijken en mogelijk delen. Neem contact op met jouw bond om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de sportbond de gegevens niet kan leveren, is NOC*NSF in staat om de sportbond te helpen bij de vragen die zij heeft. 

De gemeente vraagt om de 2 jaar de gezamenlijke KISS gegevens op. Onderstaand worden de totale lidmaatschap cijfers van bonden die bij het NOC/NSF zijn aangesloten weergegeven.

Aanbod

De top 10 sportbonden in de gemeente Heiloo, kijkend naar absolute aantallen leden.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
1.763
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
1.732
Nederlandse Golf Federatie
1.194
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
772
Sportvisserij Nederland
707
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
470
Atletiekunie
369
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
327
Nederlandse Ski Vereniging
225
Nederlandse Bridge Bond
155

Foto Album

Lidmaatschap cijfers Heiloo