Tips voor Trainers

Inleiding

De basis van iedere sport wordt aangeleerd door de trainer. Via onderstaande links worden handige tips aangeven die voor trainers van belang kunnen zijn.

Vrijwilligers en Personeel
Rol van de Trainer/Coach
Een Beetje Opvoeder